ویندوز 11 هنوز منتشر نشده است و اعلام شده است در مهر ماه منتشر می شود . گفته می سود که اکثر لپ تاپ هایی که الان در بازار می باشد قابلیت پشتیبانی از این وینذوز را دارند اما بازهم ما یک لیستی از لپ تاپ هایی ASUS و Acer  که قابلیت پشتیبانی از این سیستم جدید را دارند برای شما تهیه کردیم اما باید به این نکته توجه داشته باشید که هنوز خیلی از شرکت ها لیست لپ تاپ های خودشون که قابلیت پشتیبانی از ویندوز 11 را دارند را منتشر نکرده اند . این ویندوز هنوز در مرحله ی آزمایشی می باشد و برای همین ما با نگاه به مشخصات سخت افزاری لپ تاپ ها میتوانیم دربیابیم که آیا از ویندوز 11 پشتیبانی میکنند یا خیر ؟ در ادامه با زاجیتال همراه باشید تا به برسی این لیست بپردازیم .


ASUS

شرکت ایسوس جزو آن دسته از شرکت ها می باشند که لیست کامل از فهرست لپ تاپ هایی خودش انتشار کرده است که قابلیت پشتیبانی از ویندوز 11 را دارند .

 

 • ProArt StudioBook
 • ProArt Studiobook One (W590G6T)
 • ProArt Studiobook Pro X (W730G1T)
 • ProArt Studiobook Pro X (W730G2T)
 • ProArt Studiobook Pro X (W730G5T)
 • ProArt Studiobook Pro 15 (W500G5T)
 • ProArt Studiobook Pro 15 (W500GV)
 • ProArt Studiobook Pro 15 (W500GVA)
 • ProArt Studiobook Pro 17 (W700G1T)
 • ProArt Studiobook Pro 17 (W700G2T)
 • ProArt Studiobook Pro 17 (W700G3T)
 • ProArt Studiobook Pro 17 (W700GV)
 • ProArt Studiobook Pro 17 (W700GVA)
 • ZenBook
 • Zenbook Pro Duo 15 OLED (UX582LR)
 • Zenbook Pro Duo (UX581GV)
 • Zenbook Pro Duo (UX581LV)
 • Zenbook Pro 14 (UX450FD)
 • Zenbook Pro 14 (UX450FDA)
 • Zenbook Pro 14 (UX450FDX)
 • Zenbook Pro 15 (UX550GD)
 • Zenbook Pro 15 (UX550GDX)
 • Zenbook Pro 15 (UX550GE)
 • Zenbook Pro 15 (UX550GEX)
 • Zenbook Pro 15 OLED (UX535LH)
 • Zenbook Pro 15 OLED (UX535LI)
 • Zenbook 3 Deluxe (UX490UAR)
 • Zenbook S (UX391FA)
 • Zenbook S (UX391UA)
 • Zenbook S13 (UX392FA)
 • Zenbook S13 (UX392FN)
 • Zenbook S (UX393EA)
 • Zenbook S (UX393JA)
 • Zenbook Flip S (UX370UAR)
 • Zenbook Flip 13 (UX362FA)
 • Zenbook Flip 13 OLED (UX363EA)
 • Zenbook Flip 13 (UX363JA)
 • Zenbook Flip 14 (UX461FA)
 • Zenbook Flip 14 (UX461FN)
 • Zenbook Flip 14 (UX461UA)
 • Zenbook Flip 14 (UX461UN)
 • Zenbook Flip 14 (UM462DA)
 • Zenbook Flip 14 (UX463FA)
 • Zenbook Flip 14 (UX463FL)
 • Zenbook Flip 15 (UX561UAR)
 • Zenbook Flip 15 (UX561UD)
 • Zenbook Flip 15 (UX561UNR)
 • Zenbook Flip 15 (UX562FA)
 • Zenbook Flip 15 (UX562FAC)
 • Zenbook Flip 15 (UX562FD)
 • Zenbook Flip 15 (UX562FDX)
 • Zenbook Flip 15 (UM562IA)
 • Zenbook Flip 15 (UM562IQ)
 • Zenbook Flip 15 (UX563FD)
 • Zenbook Flip 15 OLED (UX564EH)
 • Zenbook Flip 15 OLED (UX564EI)
 • Zenbook Flip 15 OLED (UX564PH)
 • Zenbook UX310 (UX310UAR)
 • Zenbook UX311 (UX310UFR)
 • Zenbook 13 OLED (UX325EA)
 • Zenbook 13 OLED (UX325JA)
 • Zenbook 13 OLED (UM325SA)
 • Zenbook 13 OLED (UM325UA)
 • Zenbook 13 OLED (UM325UAZ)
 • Zenbook 13 (UX330UAR)
 • Zenbook 13 (UX331FA)
 • Zenbook 13 (UX331FAL)
 • Zenbook 13 (UX331FN)
 • Zenbook 13 (UX331UA)
 • Zenbook 13 (UX331UAL)
 • Zenbook 13 (UX331UN)
 • Zenbook 13 (UX333FA)
 • Zenbook 13 (UX333FN)
 • Zenbook 13 (UX334FAC)
 • Zenbook 13 (UX334FL)
 • Zenbook 13 (UX334FLC)
 • Zenbook UX410 (UX410UAR)
 • Zenbook UX410 (UX410UFR)
 • Zenbook 14 (UX425EA)
 • Zenbook 14 (UM425IA)
 • Zenbook 14 (UX425JA)
 • Zenbook 14 (UM425QA)
 • Zenbook 14 (UM425UA)
 • Zenbook 14 (UM425UAZ)
 • Zenbook 14 (UM425UG)
 • Zenbook 14 (UX430UAR)
 • Zenbook 14 (UX430UNR)
 • Zenbook 14 (UX431DA)
 • Zenbook 14 (UX431FA)
 • Zenbook 14 (UX431FAC)
 • Zenbook 14 (UX431FL)
 • Zenbook 14 (UX431FLC)
 • Zenbook 14 (UX431FN)
 • Zenbook 14 (UX433FA)
 • Zenbook 14 (UX433FN)
 • Zenbook 14 (UX434DA)
 • Zenbook 14 (UX434FAC)
 • Zenbook 14 (UX434FAW)
 • Zenbook 14 (UX434FL)
 • Zenbook 14 (UX434FLC)
 • Zenbook 14 (UX434FQ)
 • Zenbook 14 (UX434FQV)
 • Zenbook 14 (UX434IQ)
 • Zenbook 14 (UX435EA)
 • Zenbook 14 (UX435EG)
 • Zenbook 14 Ultralight (UX435EAL)
 • Zenbook 14 Ultralight (UX435EGL)
 • Zenbook Duo (UX481FA)
 • Zenbook Duo (UX481FAY)
 • Zenbook Duo (UX481FL)
 • Zenbook Duo (UX481FLY)
 • Zenbook Duo 14 (UX482EA)
 • Zenbook Duo 14 (UX482EAR)
 • Zenbook Duo 14 (UX482EG)
 • Zenbook Duo 14 (UX482EGR)
 • Zenbook 15 (UX533FD)
 • Zenbook 15 (UX533FN)
 • Zenbook 15 (UX534FA)
 • Zenbook 15 (UX534FAC)
 • Zenbook 15 (UX534FT)
 • Zenbook 15 (UX534FTC)
 • Vivobook
 • Vivobook Pro 15 (X570DD)
 • Vivobook Pro 15 (X570UD)
 • Vivobook Pro 15 (X580GD)
 • Vivobook S13 (X321EA)
 • Vivobook S13 (X321JA)
 • Vivobook S13 (X321JP)
 • Vivobook S13 (X321JQ)
 • Vivobook S13 (X330FA)
 • Vivobook S13 (X330FL)
 • Vivobook S13 (X330FN)
 • Vivobook S13 (X330UA)
 • Vivobook S13 (X330UN)
 • Vivobook S14 (X406UAR)
 • Vivobook S14 (X430FA)
 • Vivobook S14 (X430FN)
 • Vivobook S14 (X430UA)
 • Vivobook S14 (X430UF)
 • Vivobook S14 (X430UN)
 • Vivobook S14 (X431FA)
 • Vivobook S14 (X431FAC)
 • Vivobook S14 (X431FL)
 • Vivobook S14 (X431FLC)
 • Vivobook S14 (X432FA)
 • Vivobook S14 (X432FAC)
 • Vivobook S14 (X432FL)
 • Vivobook S14 (X432FLC)
 • Vivobook S14 (X435EA)
 • Vivobook S15 (X521EA)
 • Vivobook S15 (X521EQ)
 • Vivobook S15 (X521FA)
 • Vivobook S15 (X521FL)
 • Vivobook S15 (X521IA)
 • Vivobook S15 (X521JQ)
 • Vivobook S15 (X521UA)
 • Vivobook S15 (X530FA)
 • Vivobook S15 (X530FN)
 • Vivobook S15 (X530UA)
 • Vivobook S15 (X530UAO)
 • Vivobook S15 (X530UF)
 • Vivobook S15 (X530UFO)
 • Vivobook S15 (X530UN)
 • Vivobook S15 (X530UNO)
 • Vivobook S15 (X531FA)
 • Vivobook S15 (X531FAC)
 • Vivobook S15 (X531FL)
 • Vivobook S15 (X531FLC)
 • Vivobook S15 (X532EQ)
 • Vivobook S15 (X532FA)
 • Vivobook S15 (X532FAC)
 • Vivobook S15 (X532FL)
 • Vivobook S15 (X532FLC)
 • Vivobook Flip 12 (TP203MAH)
 • Vivobook Flip 14 (TP401MA)
 • Vivobook Flip 14 (TP401MAR)
 • Vivobook Flip 14 (TP410UAR)
 • Vivobook Flip 14 (TP410UF)
 • Vivobook Flip 14 (TP410URR)
 • Vivobook Flip 14 (TP412FA)
 • Vivobook Flip 14 (TP412FAC)
 • Vivobook Flip 14 (TP412UA)
 • Vivobook Flip 14 (TP420IA)
 • Vivobook Flip 14 (TP420UA)
 • Vivobook Flip 14 (TP470EA)
 • Vivobook Flip 14 (TP470EZ)
 • Vivobook Flip 15 (TP510UA)
 • Vivobook Flip 15 (TP510UF)
 • Vivobook Flip 15 (TP510UQ)
 • Vivobook 14 (X403FA)
 • Vivobook 14 (X403FAC)
 • Vivobook 14 (X403JA)
 • Vivobook 14 (X411UA)
 • Vivobook 14 (X411UAO)
 • Vivobook 14 (X411UF)
 • Vivobook 14 (X411UN)
 • Vivobook 14 (X411UNV)
 • Vivobook 14 (X411UQ)
 • Vivobook 14 (X412DA)
 • Vivobook 14 (X412DAP)
 • Vivobook 14 (X412DK)
 • Vivobook 14 (X412FA)
 • Vivobook 14 (X412FAC)
 • Vivobook 14 (X412FAG)
 • Vivobook 14 (X412FJ)
 • Vivobook 14 (X412FJC)
 • Vivobook 14 (X412FJG)
 • Vivobook 14 (X412FL)
 • Vivobook 14 (X412FLC)
 • Vivobook 14 (X412FLG)
 • Vivobook 14 (X412UA)
 • Vivobook 14 (X412UB)
 • Vivobook 14 (X412UF)
 • Vivobook 14 (X420FA)
 • Vivobook 14 (X420FAC)
 • Vivobook 14 (X420UA)
 • Vivobook 14 (X421DA)
 • Vivobook 14 (X421DAP)
 • Vivobook 14 (X421EA)
 • Vivobook 14 (X421EAY)
 • Vivobook 14 (X421EPY)
 • Vivobook 14 (X421EQ)
 • Vivobook 14 (X421EQY)
 • Vivobook 14 (X421FA)
 • Vivobook 14 (X421FAY)
 • Vivobook 14 (X421FFY)
 • Vivobook 14 (X421FL)
 • Vivobook 14 (X421FPY)
 • Vivobook 14 (X421FQY)
 • Vivobook 14 (X421IA)
 • Vivobook 14 (X421IAY)
 • Vivobook 14 (X421JAY)
 • Vivobook 14 (X421JFY)
 • Vivobook 14 (X421JPY)
 • Vivobook 14 (X421JQ)
 • Vivobook 14 (X421JQY)
 • Vivobook 14 (X421UA)
 • Vivobook 14 (X421UAY)
 • Vivobook 14 (X442UAR)
 • Vivobook 14 (X442UF)
 • Vivobook 14 (X442UNR)
 • Vivobook 14 (X442UQR)
 • Vivobook 14 (X442URR)
 • Vivobook 15 (X510UAD)
 • Vivobook 15 (X510UAO)
 • Vivobook 15 (X510UAR)
 • Vivobook 15 (X510UF)
 • Vivobook 15 (X510UFD)
 • Vivobook 15 (X510UFO)
 • Vivobook 15 (X510UNR)
 • Vivobook 15 (X510UQR)
 • Vivobook 15 (X510URR)
 • Vivobook 15 (X512DA)
 • Vivobook 15 (X512DAP)
 • Vivobook 15 (X512DAU)
 • Vivobook 15 (X512DK)
 • Vivobook 15 (X512FA)
 • Vivobook 15 (X512FAC)
 • Vivobook 15 (X512FAG)
 • Vivobook 15 (X512FAY)
 • Vivobook 15 (X512FB)
 • Vivobook 15 (X512FBC)
 • Vivobook 15 (X512FJ)
 • Vivobook 15 (X512FJC)
 • Vivobook 15 (X512FJG)
 • Vivobook 15 (X512FL)
 • Vivobook 15 (X512FLC)
 • Vivobook 15 (X512FLG)
 • Vivobook 15 (X512JA)
 • Vivobook 15 (X512JAU)
 • Vivobook 15 (X512JF)
 • Vivobook 15 (X512JP)
 • Vivobook 15 (X512UA)
 • Vivobook 15 (X512UB)
 • Vivobook 15 (X512UF)
 • Vivobook 15 (X513EA)
 • Vivobook 15 (X513EP)
 • Vivobook 15 (X513EQ)
 • Vivobook 15 (X513IA)
 • Vivobook 15 (X513UA)
 • Vivobook 15 (X542UAR)
 • Vivobook 15 (X542UF)
 • Vivobook 15 (X542UN)
 • Vivobook 15 (X542UNT)
 • Vivobook 15 (X542UQR)
 • Vivobook 15 (X542URR)
 • Vivobook 15 (X542URV)
 • Vivobook 15 (X571GD)
 • Vivobook 15 (X571GT)
 • Vivobook 15 (X571LH)
 • Vivobook 15 (X571LI)
 • Vivobook 17 (X705FD)
 • Vivobook 17 (X705FN)
 • Vivobook 17 (X705MA)
 • Vivobook 17 (X705MAR)
 • Vivobook 17 (X705MB)
 • Vivobook 17 (X705UAR)
 • Vivobook 17 (X705UBR)
 • Vivobook 17 (X705UDR)
 • Vivobook 17 (X705UFR)
 • Vivobook 17 (X705UNR)
 • Vivobook 17 (X705UQR)
 • Vivobook 17 (X705UVR)
 • Vivobook 17 (X712DA)
 • Vivobook 17 (X712DAP)
 • Vivobook 17 (X712DK)
 • Vivobook 17 (X712EA)
 • Vivobook 17 (X712EQ)Vivobook 17 (X712FA)
 • Vivobook 17 (X712FA)
 • Vivobook 17 (X712FB)
 • Vivobook 17 (X712FB)
 • Vivobook 17 (X712JA)
 • Vivobook 17 (X712UA)
 • E-series
 • ASUS E203 (E203MA)
 • ASUS E203 (E203MAH)
 • ASUS E203 (E203MAR)
 • ASUS E210 (E210KA)
 • ASUS E210 (E210MA)
 • ASUS E406 (E406MA)
 • ASUS E410 (E410KA)
 • ASUS E410 (E410MA)
 • ASUS E510 (E510KA)
 • ASUS E510 (E510MA)
 • X-series
 • ASUS X407 (X407MA)
 • ASUS X407 (X407UAR)
 • ASUS X407 (X407UBR)
 • ASUS X407 (X407UF)
 • ASUS X409 (X409DA)
 • ASUS X409 (X409DAP)
 • ASUS X409 (X409DJ)
 • ASUS X409 (X409DL)
 • ASUS X409 (X409FA)
 • ASUS X409 (X409FAC)
 • ASUS X409 (X409FB)
 • ASUS X409 (X409FJ)
 • ASUS X409 (X409FL)
 • ASUS X409 (X409JA)
 • ASUS X409 (X409JB)
 • ASUS X409 (X409JP)
 • ASUS X409 (X409MA)
 • ASUS X409 (X409UA)
 • ASUS X409 (X409UB)
 • ASUS X409 (X409UJ)
 • ASUS X415 (X415DA)
 • ASUS X415 (X415DAP)
 • ASUS X415 (X415EA)
 • ASUS X415 (X415EAN)
 • ASUS X415 (X415EP)
 • ASUS X415 (X415EPN)
 • ASUS X415 (X415JA)
 • ASUS X415 (X415JF)
 • ASUS X415 (X415JP)
 • ASUS X415 (X415MA)
 • ASUS X415 (X415UA)
 • ASUS X441 (X441MA)
 • ASUS X441 (X441MAR)
 • ASUS X441 (X441MB)
 • ASUS X441 (X441UAR)
 • ASUS X441 (X441UBR)
 • ASUS X507 (X507MA)
 • ASUS X507 (X507UAR)
 • ASUS X507 (X507UBR)
 • ASUS X507 (X507UF)
 • ASUS X509 (X509DA)
 • ASUS X509 (X509DAP)
 • ASUS X509 (X509DJ)
 • ASUS X509 (X509DL)
 • ASUS X509 (X509FA)
 • ASUS X509 (X509FAC)
 • ASUS X509 (X509FB)
 • ASUS X509 (X509FJ)
 • ASUS X509 (X509FL)
 • ASUS X509 (X509JA)
 • ASUS X509 (X509JB)
 • ASUS X509 (X509JP)
 • ASUS X509 (X509MA)
 • ASUS X509 (X509UA)
 • ASUS X509 (X509UB)
 • ASUS X509 (X509UJ)
 • ASUS X515 (X515DA)
 • ASUS X515 (X515DAP)
 • ASUS X515 (X515EA)
 • ASUS X515 (X515EAN)
 • ASUS X515 (X515EP)
 • ASUS X515 (X515EPN)
 • ASUS X515 (X515JA)
 • ASUS X515 (X515JF)
 • ASUS X515 (X515JP)
 • ASUS X515 (X515MA)
 • ASUS X515 (X515UA)
 • ASUS X540 (X540MA)
 • ASUS X540 (X540MAR)
 • ASUS X540 (X540MB)
 • ASUS X540 (X540UAR)
 • ASUS X540 (X540UBR)
 • ASUS X540 (X540UPR)
 • ASUS X545 (X545FA)
 • ASUS X545 (X545FB)
 • ASUS X545 (X545FJ)
 • ASUS X560 (X560UD)
 • ROG
 • ROG Zephyrus Duo 15 SE (GX551QS)
 • ROG Zephyrus Duo 15 SE (GX551QR)
 • ROG Zephyrus Duo 15 SE (GX551QM)
 • ROG Zephyrus S17 (GX703HS)
 • ROG Zephyrus S17 (GX703HR)
 • ROG Zephyrus S17 (GX703HM)
 • ROG Zephyrus M16 (GU603HR)
 • ROG Zephyrus M16 (GU603HM)
 • ROG Zephyrus M16 (GU603HE)
 • ROG Zephyrus G15 (GA503QS)
 • ROG Zephyrus G15 (GA503QR)
 • ROG Zephyrus G15 (GA503QM)
 • ROG Zephyrus G15 (GA503QE)
 • ROG Zephyrus G15 (GA503QC)
 • ROG Zephyrus G14 (GA401QM)
 • ROG Zephyrus G14 (GA401QE)
 • ROG Zephyrus G14 (GA401QC)
 • ROG Zephyrus G14 (GA401QH)
 • ROG Zephyrus G14 (GA401QEC)
 • ROG Zephyrus G14 (GA401IHR)
 • ROG Flow X13 (GV301QE)
 • ROG Flow X13 (GV301QC)
 • ROG Flow X13 (GV301QH)
 • ROG Strix SCAR 17 (G733QM)
 • ROG Strix SCAR 17 (G733QR)
 • ROG Strix SCAR 17 (G733QS)
 • ROG Strix SCAR 15 (G533QM)
 • ROG Strix SCAR 15 (G533QR)
 • ROG Strix SCAR 15 (G533QS)
 • ROG Strix G15 (G513IC)
 • ROG Strix G15 (G513IE)
 • ROG Strix G15 (G513IH)
 • ROG Strix G15 (G513IM)
 • ROG Strix G15 (G513QC)
 • ROG Strix G15 (G513QE)
 • ROG Strix G15 (G513QM)
 • ROG Strix G15 (G513QR)
 • ROG Strix G15 (G513QY)
 • ROG Strix G17 (G713QY)
 • ROG Strix G17 (G713IC)
 • ROG Strix G17 (G713IE)
 • ROG Strix G17 (G713IH)
 • ROG Strix G17 (G713IM)
 • ROG Strix G17 (G713QC)
 • ROG Strix G17 (G713QE)
 • ROG Strix G17 (G713QM)
 • ROG Strix G17 (G713QR)
 • TUF Gaming
 • ASUS TUF Gaming F15 (FX506LH)
 • ASUS TUF Gaming F15 (FX506LI)
 • ASUS TUF Gaming FA17 (FA706IH)
 • ASUS TUF Gaming A15 (FA506IC)
 • ASUS TUF Gaming A17 (FA706IC)
 • ASUS TUF Gaming F15 (FX506HM)
 • ASUS TUF Gaming F15 (FX506HE)
 • ASUS TUF Gaming F15 (FX506HC)
 • ASUS TUF Gaming F17 (FX706HM)
 • ASUS TUF Gaming F17 (FX706HE)
 • ASUS TUF Gaming F17 (FX706HC)
 • ASUS TUF Gaming A15 (FA506QR)
 • ASUS TUF Gaming A15 (FA506QM)
 • ASUS TUF Gaming A15 (FA506QE)
 • ASUS TUF Gaming A17 (FA706QR)
 • ASUS TUF Gaming A17 (FA706QM)
 • ASUS TUF Gaming A17 (FA706QE)
 • ASUS TUF Dash F15 (FX516PR)
 • ASUS TUF Dash F15 (FX516PM)
 • ASUS TUF Dash F15 (FX516PE)
 • ASUS TUF Dash F15 (FX516PC)
 • All-in-one (AiO)
 • Zen AiO 24 (M5401WUA)
 • Zen AiO 24 (A5401WRA)
 • Zen AiO 24 (A5401WRP)
 • Zen AiO 24 (A5200WFA)
 • Zen AiO 24 (A5400WFA)
 • Zen AiO 24 (A5400WFP)
 • ASUS Vivo AiO 24 (V241DA)
 • ASUS Vivo AiO 24 (V241DAP)
 • ASUS Vivo AiO 24 (V241EA)
 • ASUS Vivo AiO 24 (V241EP)
 • ASUS Vivo AiO 22 (V222FA)
 • ASUS Vivo AiO 22 (V222GAR)
 • ASUS M3200 (M3200WUA)
 • ASUS M3400 (M3400WUA)
 • Mini PC
 • Mini PC ProArt PA90
 • Mini PC PN40
 • Mini PC PN41
 • Mini PC PN50
 • Mini PC PN51
 • Mini PC PN60
 • Mini PC PN61
 • Mini PC PN61T
 • Mini PC PN62
 • Mini PC PN62S
 • Mini PC PB40
 • Mini PC PB50
 • Mini PC PB60
 • Mini PC PB60G
 • Mini PC PB60V
 • Mini PC PB61V
 • Mini PC PB62
 • VivoMini VC65-C1
 • VivoMini VC65-C
 • VivoMini VC66-C
 • VivoMini VC66-C1
 • Workstation
 • E500 G5
 • E500 G5
 • ESC700 G4
 • Pro E800 G4
 • E900 G4
 • ExpertBook
 • ExpertBook B9 (B9400CEA)
 • ExpertBook B9 (B9400CEAV)
 • ExpertBook B1 (B1400CEAE)
 • ExpertBook B1 (B1400CEPE)
 • ExpertBook B1 (B1500CEAE)
 • ExpertBook B1 (B1500CEPE)
 • ExpertBook L1 (L1400CDA)
 • ExpertBook L1 (L1500CDA)
 • ASUS BR1100C (BR1100CKA)
 • ASUS BR1100F (BR1100FKA)
 • ExpertCenter
 • ExpertCenter D5 SFF (D500SC)
 • ExpertCenter X5 Mini Tower (X500MA)

Acer

شرکت ایسر هم هنوز لیستی برای مطلع شد ن کاربران خود از اینکه کدام یک از لپ تاپ های این مجموعه قابلیت پشتیبانی از ویندوز 11 را دارند  منتشر نکرده است اما بازهم با توجه به ویژگی های سخت افزاری لپ تاپ های این شرکت و همچنین xda-developers آ بر‌اساس بررسی سایت ایسر یک لیستی منشتر شده است که در ادامه به برسی آن می پردازیم .
 

 • ProArt StudioBook
 • ProArt Studiobook One (W590G6T)
 • ProArt Studiobook Pro X (W730G1T)
 • ProArt Studiobook Pro X (W730G2T)
 • ProArt Studiobook Pro X (W730G5T)
 • ProArt Studiobook Pro 15 (W500G5T)
 • ProArt Studiobook Pro 15 (W500GV)
 • ProArt Studiobook Pro 15 (W500GVA)
 • ProArt Studiobook Pro 17 (W700G1T)
 • ProArt Studiobook Pro 17 (W700G2T)
 • ProArt Studiobook Pro 17 (W700G3T)
 • ProArt Studiobook Pro 17 (W700GV)
 • ProArt Studiobook Pro 17 (W700GVA)
 • ZenBook
 • Zenbook Pro Duo 15 OLED (UX582LR)
 • Zenbook Pro Duo (UX581GV)
 • Zenbook Pro Duo (UX581LV)
 • Zenbook Pro 14 (UX450FD)
 • Zenbook Pro 14 (UX450FDA)
 • Zenbook Pro 14 (UX450FDX)
 • Zenbook Pro 15 (UX550GD)
 • Zenbook Pro 15 (UX550GDX)
 • Zenbook Pro 15 (UX550GE)
 • Zenbook Pro 15 (UX550GEX)
 • Zenbook Pro 15 OLED (UX535LH)
 • Zenbook Pro 15 OLED (UX535LI)
 • Zenbook 3 Deluxe (UX490UAR)
 • Zenbook S (UX391FA)
 • Zenbook S (UX391UA)
 • Zenbook S13 (UX392FA)
 • Zenbook S13 (UX392FN)
 • Zenbook S (UX393EA)
 • Zenbook S (UX393JA)
 • Zenbook Flip S (UX370UAR)
 • Zenbook Flip 13 (UX362FA)
 • Zenbook Flip 13 OLED (UX363EA)
 • Zenbook Flip 13 (UX363JA)
 • Zenbook Flip 14 (UX461FA)
 • Zenbook Flip 14 (UX461FN)
 • Zenbook Flip 14 (UX461UA)
 • Zenbook Flip 14 (UX461UN)
 • Zenbook Flip 14 (UM462DA)
 • Zenbook Flip 14 (UX463FA)
 • Zenbook Flip 14 (UX463FL)
 • Zenbook Flip 15 (UX561UAR)
 • Zenbook Flip 15 (UX561UD)
 • Zenbook Flip 15 (UX561UNR)
 • Zenbook Flip 15 (UX562FA)
 • Zenbook Flip 15 (UX562FAC)
 • Zenbook Flip 15 (UX562FD)
 • Zenbook Flip 15 (UX562FDX)
 • Zenbook Flip 15 (UM562IA)
 • Zenbook Flip 15 (UM562IQ)
 • Zenbook Flip 15 (UX563FD)
 • Zenbook Flip 15 OLED (UX564EH)
 • Zenbook Flip 15 OLED (UX564EI)
 • Zenbook Flip 15 OLED (UX564PH)
 • Zenbook UX310 (UX310UAR)
 • Zenbook UX311 (UX310UFR)
 • Zenbook 13 OLED (UX325EA)
 • Zenbook 13 OLED (UX325JA)
 • Zenbook 13 OLED (UM325SA)
 • Zenbook 13 OLED (UM325UA)
 • Zenbook 13 OLED (UM325UAZ)
 • Zenbook 13 (UX330UAR)
 • Zenbook 13 (UX331FA)
 • Zenbook 13 (UX331FAL)
 • Zenbook 13 (UX331FN)
 • Zenbook 13 (UX331UA)
 • Zenbook 13 (UX331UAL)
 • Zenbook 13 (UX331UN)
 • Zenbook 13 (UX333FA)
 • Zenbook 13 (UX333FN)
 • Zenbook 13 (UX334FAC)
 • Zenbook 13 (UX334FL)
 • Zenbook 13 (UX334FLC)
 • Zenbook UX410 (UX410UAR)
 • Zenbook UX410 (UX410UFR)
 • Zenbook 14 (UX425EA)
 • Zenbook 14 (UM425IA)
 • Zenbook 14 (UX425JA)
 • Zenbook 14 (UM425QA)
 • Zenbook 14 (UM425UA)
 • Zenbook 14 (UM425UAZ)
 • Zenbook 14 (UM425UG)
 • Zenbook 14 (UX430UAR)
 • Zenbook 14 (UX430UNR)
 • Zenbook 14 (UX431DA)
 • Zenbook 14 (UX431FA)
 • Zenbook 14 (UX431FAC)
 • Zenbook 14 (UX431FL)
 • Zenbook 14 (UX431FLC)
 • Zenbook 14 (UX431FN)
 • Zenbook 14 (UX433FA)
 • Zenbook 14 (UX433FN)
 • Zenbook 14 (UX434DA)
 • Zenbook 14 (UX434FAC)
 • Zenbook 14 (UX434FAW)
 • Zenbook 14 (UX434FL)
 • Zenbook 14 (UX434FLC)
 • Zenbook 14 (UX434FQ)
 • Zenbook 14 (UX434FQV)
 • Zenbook 14 (UX434IQ)
 • Zenbook 14 (UX435EA)
 • Zenbook 14 (UX435EG)
 • Zenbook 14 Ultralight (UX435EAL)
 • Zenbook 14 Ultralight (UX435EGL)
 • Zenbook Duo (UX481FA)
 • Zenbook Duo (UX481FAY)
 • Zenbook Duo (UX481FL)
 • Zenbook Duo (UX481FLY)
 • Zenbook Duo 14 (UX482EA)
 • Zenbook Duo 14 (UX482EAR)
 • Zenbook Duo 14 (UX482EG)
 • Zenbook Duo 14 (UX482EGR)
 • Zenbook 15 (UX533FD)
 • Zenbook 15 (UX533FN)
 • Zenbook 15 (UX534FA)
 • Zenbook 15 (UX534FAC)
 • Zenbook 15 (UX534FT)
 • Zenbook 15 (UX534FTC)
 • Vivobook
 • Vivobook Pro 15 (X570DD)
 • Vivobook Pro 15 (X570UD)
 • Vivobook Pro 15 (X580GD)
 • Vivobook S13 (X321EA)
 • Vivobook S13 (X321JA)
 • Vivobook S13 (X321JP)
 • Vivobook S13 (X321JQ)
 • Vivobook S13 (X330FA)
 • Vivobook S13 (X330FL)
 • Vivobook S13 (X330FN)
 • Vivobook S13 (X330UA)
 • Vivobook S13 (X330UN)
 • Vivobook S14 (X406UAR)
 • Vivobook S14 (X430FA)
 • Vivobook S14 (X430FN)
 • Vivobook S14 (X430UA)
 • Vivobook S14 (X430UF)
 • Vivobook S14 (X430UN)
 • Vivobook S14 (X431FA)
 • Vivobook S14 (X431FAC)
 • Vivobook S14 (X431FL)
 • Vivobook S14 (X431FLC)
 • Vivobook S14 (X432FA)
 • Vivobook S14 (X432FAC)
 • Vivobook S14 (X432FL)
 • Vivobook S14 (X432FLC)
 • Vivobook S14 (X435EA)
 • Vivobook S15 (X521EA)
 • Vivobook S15 (X521EQ)
 • Vivobook S15 (X521FA)
 • Vivobook S15 (X521FL)
 • Vivobook S15 (X521IA)
 • Vivobook S15 (X521JQ)
 • Vivobook S15 (X521UA)
 • Vivobook S15 (X530FA)
 • Vivobook S15 (X530FN)
 • Vivobook S15 (X530UA)
 • Vivobook S15 (X530UAO)
 • Vivobook S15 (X530UF)
 • Vivobook S15 (X530UFO)
 • Vivobook S15 (X530UN)
 • Vivobook S15 (X530UNO)
 • Vivobook S15 (X531FA)
 • Vivobook S15 (X531FAC)
 • Vivobook S15 (X531FL)
 • Vivobook S15 (X531FLC)
 • Vivobook S15 (X532EQ)
 • Vivobook S15 (X532FA)
 • Vivobook S15 (X532FAC)
 • Vivobook S15 (X532FL)
 • Vivobook S15 (X532FLC)
 • Vivobook Flip 12 (TP203MAH)
 • Vivobook Flip 14 (TP401MA)
 • Vivobook Flip 14 (TP401MAR)
 • Vivobook Flip 14 (TP410UAR)
 • Vivobook Flip 14 (TP410UF)
 • Vivobook Flip 14 (TP410URR)
 • Vivobook Flip 14 (TP412FA)
 • Vivobook Flip 14 (TP412FAC)
 • Vivobook Flip 14 (TP412UA)
 • Vivobook Flip 14 (TP420IA)
 • Vivobook Flip 14 (TP420UA)
 • Vivobook Flip 14 (TP470EA)
 • Vivobook Flip 14 (TP470EZ)
 • Vivobook Flip 15 (TP510UA)
 • Vivobook Flip 15 (TP510UF)
 • Vivobook Flip 15 (TP510UQ)
 • Vivobook 14 (X403FA)
 • Vivobook 14 (X403FAC)
 • Vivobook 14 (X403JA)
 • Vivobook 14 (X411UA)
 • Vivobook 14 (X411UAO)
 • Vivobook 14 (X411UF)
 • Vivobook 14 (X411UN)
 • Vivobook 14 (X411UNV)
 • Vivobook 14 (X411UQ)
 • Vivobook 14 (X412DA)
 • Vivobook 14 (X412DAP)
 • Vivobook 14 (X412DK)
 • Vivobook 14 (X412FA)
 • Vivobook 14 (X412FAC)
 • Vivobook 14 (X412FAG)
 • Vivobook 14 (X412FJ)
 • Vivobook 14 (X412FJC)
 • Vivobook 14 (X412FJG)
 • Vivobook 14 (X412FL)
 • Vivobook 14 (X412FLC)
 • Vivobook 14 (X412FLG)
 • Vivobook 14 (X412UA)
 • Vivobook 14 (X412UB)
 • Vivobook 14 (X412UF)
 • Vivobook 14 (X420FA)
 • Vivobook 14 (X420FAC)
 • Vivobook 14 (X420UA)
 • Vivobook 14 (X421DA)
 • Vivobook 14 (X421DAP)
 • Vivobook 14 (X421EA)
 • Vivobook 14 (X421EAY)
 • Vivobook 14 (X421EPY)
 • Vivobook 14 (X421EQ)
 • Vivobook 14 (X421EQY)
 • Vivobook 14 (X421FA)
 • Vivobook 14 (X421FAY)
 • Vivobook 14 (X421FFY)
 • Vivobook 14 (X421FL)
 • Vivobook 14 (X421FPY)
 • Vivobook 14 (X421FQY)
 • Vivobook 14 (X421IA)
 • Vivobook 14 (X421IAY)
 • Vivobook 14 (X421JAY)
 • Vivobook 14 (X421JFY)
 • Vivobook 14 (X421JPY)
 • Vivobook 14 (X421JQ)
 • Vivobook 14 (X421JQY)
 • Vivobook 14 (X421UA)
 • Vivobook 14 (X421UAY)
 • Vivobook 14 (X442UAR)
 • Vivobook 14 (X442UF)
 • Vivobook 14 (X442UNR)
 • Vivobook 14 (X442UQR)
 • Vivobook 14 (X442URR)
 • Vivobook 15 (X510UAD)
 • Vivobook 15 (X510UAO)
 • Vivobook 15 (X510UAR)
 • Vivobook 15 (X510UF)
 • Vivobook 15 (X510UFD)
 • Vivobook 15 (X510UFO)
 • Vivobook 15 (X510UNR)
 • Vivobook 15 (X510UQR)
 • Vivobook 15 (X510URR)
 • Vivobook 15 (X512DA)
 • Vivobook 15 (X512DAP)
 • Vivobook 15 (X512DAU)
 • Vivobook 15 (X512DK)
 • Vivobook 15 (X512FA)
 • Vivobook 15 (X512FAC)
 • Vivobook 15 (X512FAG)
 • Vivobook 15 (X512FAY)
 • Vivobook 15 (X512FB)
 • Vivobook 15 (X512FBC)
 • Vivobook 15 (X512FJ)
 • Vivobook 15 (X512FJC)
 • Vivobook 15 (X512FJG)
 • Vivobook 15 (X512FL)
 • Vivobook 15 (X512FLC)
 • Vivobook 15 (X512FLG)
 • Vivobook 15 (X512JA)
 • Vivobook 15 (X512JAU)
 • Vivobook 15 (X512JF)
 • Vivobook 15 (X512JP)
 • Vivobook 15 (X512UA)
 • Vivobook 15 (X512UB)
 • Vivobook 15 (X512UF)
 • Vivobook 15 (X513EA)
 • Vivobook 15 (X513EP)
 • Vivobook 15 (X513EQ)
 • Vivobook 15 (X513IA)
 • Vivobook 15 (X513UA)
 • Vivobook 15 (X542UAR)
 • Vivobook 15 (X542UF)
 • Vivobook 15 (X542UN)
 • Vivobook 15 (X542UNT)
 • Vivobook 15 (X542UQR)
 • Vivobook 15 (X542URR)
 • Vivobook 15 (X542URV)
 • Vivobook 15 (X571GD)
 • Vivobook 15 (X571GT)
 • Vivobook 15 (X571LH)
 • Vivobook 15 (X571LI)
 • Vivobook 17 (X705FD)
 • Vivobook 17 (X705FN)
 • Vivobook 17 (X705MA)
 • Vivobook 17 (X705MAR)
 • Vivobook 17 (X705MB)
 • Vivobook 17 (X705UAR)
 • Vivobook 17 (X705UBR)
 • Vivobook 17 (X705UDR)
 • Vivobook 17 (X705UFR)
 • Vivobook 17 (X705UNR)
 • Vivobook 17 (X705UQR)
 • Vivobook 17 (X705UVR)
 • Vivobook 17 (X712DA)
 • Vivobook 17 (X712DAP)
 • Vivobook 17 (X712DK)
 • Vivobook 17 (X712EA)
 • Vivobook 17 (X712EQ)Vivobook 17 (X712FA)
 • Vivobook 17 (X712FA)
 • Vivobook 17 (X712FB)
 • Vivobook 17 (X712FB)
 • Vivobook 17 (X712JA)
 • Vivobook 17 (X712UA)
 • E-series
 • ASUS E203 (E203MA)
 • ASUS E203 (E203MAH)
 • ASUS E203 (E203MAR)
 • ASUS E210 (E210KA)
 • ASUS E210 (E210MA)
 • ASUS E406 (E406MA)
 • ASUS E410 (E410KA)
 • ASUS E410 (E410MA)
 • ASUS E510 (E510KA)
 • ASUS E510 (E510MA)
 • X-series
 • ASUS X407 (X407MA)
 • ASUS X407 (X407UAR)
 • ASUS X407 (X407UBR)
 • ASUS X407 (X407UF)
 • ASUS X409 (X409DA)
 • ASUS X409 (X409DAP)
 • ASUS X409 (X409DJ)
 • ASUS X409 (X409DL)
 • ASUS X409 (X409FA)
 • ASUS X409 (X409FAC)
 • ASUS X409 (X409FB)
 • ASUS X409 (X409FJ)
 • ASUS X409 (X409FL)
 • ASUS X409 (X409JA)
 • ASUS X409 (X409JB)
 • ASUS X409 (X409JP)
 • ASUS X409 (X409MA)
 • ASUS X409 (X409UA)
 • ASUS X409 (X409UB)
 • ASUS X409 (X409UJ)
 • ASUS X415 (X415DA)
 • ASUS X415 (X415DAP)
 • ASUS X415 (X415EA)
 • ASUS X415 (X415EAN)
 • ASUS X415 (X415EP)
 • ASUS X415 (X415EPN)
 • ASUS X415 (X415JA)
 • ASUS X415 (X415JF)
 • ASUS X415 (X415JP)
 • ASUS X415 (X415MA)
 • ASUS X415 (X415UA)
 • ASUS X441 (X441MA)
 • ASUS X441 (X441MAR)
 • ASUS X441 (X441MB)
 • ASUS X441 (X441UAR)
 • ASUS X441 (X441UBR)
 • ASUS X507 (X507MA)
 • ASUS X507 (X507UAR)
 • ASUS X507 (X507UBR)
 • ASUS X507 (X507UF)
 • ASUS X509 (X509DA)
 • ASUS X509 (X509DAP)
 • ASUS X509 (X509DJ)
 • ASUS X509 (X509DL)
 • ASUS X509 (X509FA)
 • ASUS X509 (X509FAC)
 • ASUS X509 (X509FB)
 • ASUS X509 (X509FJ)
 • ASUS X509 (X509FL)
 • ASUS X509 (X509JA)
 • ASUS X509 (X509JB)
 • ASUS X509 (X509JP)
 • ASUS X509 (X509MA)
 • ASUS X509 (X509UA)
 • ASUS X509 (X509UB)
 • ASUS X509 (X509UJ)
 • ASUS X515 (X515DA)
 • ASUS X515 (X515DAP)
 • ASUS X515 (X515EA)
 • ASUS X515 (X515EAN)
 • ASUS X515 (X515EP)
 • ASUS X515 (X515EPN)
 • ASUS X515 (X515JA)
 • ASUS X515 (X515JF)
 • ASUS X515 (X515JP)
 • ASUS X515 (X515MA)
 • ASUS X515 (X515UA)
 • ASUS X540 (X540MA)
 • ASUS X540 (X540MAR)
 • ASUS X540 (X540MB)
 • ASUS X540 (X540UAR)
 • ASUS X540 (X540UBR)
 • ASUS X540 (X540UPR)
 • ASUS X545 (X545FA)
 • ASUS X545 (X545FB)
 • ASUS X545 (X545FJ)
 • ASUS X560 (X560UD)
 • ROG
 • ROG Zephyrus Duo 15 SE (GX551QS)
 • ROG Zephyrus Duo 15 SE (GX551QR)
 • ROG Zephyrus Duo 15 SE (GX551QM)
 • ROG Zephyrus S17 (GX703HS)
 • ROG Zephyrus S17 (GX703HR)
 • ROG Zephyrus S17 (GX703HM)
 • ROG Zephyrus M16 (GU603HR)
 • ROG Zephyrus M16 (GU603HM)
 • ROG Zephyrus M16 (GU603HE)
 • ROG Zephyrus G15 (GA503QS)
 • ROG Zephyrus G15 (GA503QR)
 • ROG Zephyrus G15 (GA503QM)
 • ROG Zephyrus G15 (GA503QE)
 • ROG Zephyrus G15 (GA503QC)
 • ROG Zephyrus G14 (GA401QM)
 • ROG Zephyrus G14 (GA401QE)
 • ROG Zephyrus G14 (GA401QC)
 • ROG Zephyrus G14 (GA401QH)
 • ROG Zephyrus G14 (GA401QEC)
 • ROG Zephyrus G14 (GA401IHR)
 • ROG Flow X13 (GV301QE)
 • ROG Flow X13 (GV301QC)
 • ROG Flow X13 (GV301QH)
 • ROG Strix SCAR 17 (G733QM)
 • ROG Strix SCAR 17 (G733QR)
 • ROG Strix SCAR 17 (G733QS)
 • ROG Strix SCAR 15 (G533QM)
 • ROG Strix SCAR 15 (G533QR)
 • ROG Strix SCAR 15 (G533QS)
 • ROG Strix G15 (G513IC)
 • ROG Strix G15 (G513IE)
 • ROG Strix G15 (G513IH)
 • ROG Strix G15 (G513IM)
 • ROG Strix G15 (G513QC)
 • ROG Strix G15 (G513QE)
 • ROG Strix G15 (G513QM)
 • ROG Strix G15 (G513QR)
 • ROG Strix G15 (G513QY)
 • ROG Strix G17 (G713QY)
 • ROG Strix G17 (G713IC)
 • ROG Strix G17 (G713IE)
 • ROG Strix G17 (G713IH)
 • ROG Strix G17 (G713IM)
 • ROG Strix G17 (G713QC)
 • ROG Strix G17 (G713QE)
 • ROG Strix G17 (G713QM)
 • ROG Strix G17 (G713QR)
 • TUF Gaming
 • ASUS TUF Gaming F15 (FX506LH)
 • ASUS TUF Gaming F15 (FX506LI)
 • ASUS TUF Gaming FA17 (FA706IH)
 • ASUS TUF Gaming A15 (FA506IC)
 • ASUS TUF Gaming A17 (FA706IC)
 • ASUS TUF Gaming F15 (FX506HM)
 • ASUS TUF Gaming F15 (FX506HE)
 • ASUS TUF Gaming F15 (FX506HC)
 • ASUS TUF Gaming F17 (FX706HM)
 • ASUS TUF Gaming F17 (FX706HE)
 • ASUS TUF Gaming F17 (FX706HC)
 • ASUS TUF Gaming A15 (FA506QR)
 • ASUS TUF Gaming A15 (FA506QM)
 • ASUS TUF Gaming A15 (FA506QE)
 • ASUS TUF Gaming A17 (FA706QR)
 • ASUS TUF Gaming A17 (FA706QM)
 • ASUS TUF Gaming A17 (FA706QE)
 • ASUS TUF Dash F15 (FX516PR)
 • ASUS TUF Dash F15 (FX516PM)
 • ASUS TUF Dash F15 (FX516PE)
 • ASUS TUF Dash F15 (FX516PC)
 • All-in-one (AiO)
 • Zen AiO 24 (M5401WUA)
 • Zen AiO 24 (A5401WRA)
 • Zen AiO 24 (A5401WRP)

نویسنده

در مورد نویسنده این مطلب بیشتر بدانید

 • سِودا بزرگمهر
  سِودا بزرگمهر
  از اعضای تیم زاجی مگ و از طرفداران دنیای دیجیتال
نظرات کاربران زاجیتال

نظر شما در مورد مطلب بالا چیست؟

  هنوز وارد نشده اید

  برای ارسال نظرات خود میبایست ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید و یا اگر هنوز ثبت نام نکرده اید در چند ثانیه ثبت نام کنید

  ورود به حساب کاربری